FI

.FI – Finlandia

Okres rejestracji: 1 rok

Możliwość rejestrowania IDN: Nie

Zmiana DNS: operacja bezpłatna (min 2 różne serwery DNS)

Wygasanie domeny: Usuwanie domeny 2 dni po wygaśnięciu, brak możliwości reaktywacji.

Opcja na domenę: Brak

Ilość znaków rejestrowanej domeny: min: 2, max: 63. 
Fraza, na którą składają się litery i cyfry, oraz myślnik („-„) z pominięciem początku i końca nazwy domeny.

Od września 2016 roku nie są wymagane fińskie dane do rejestracji domeny. Na dzień dzisiejszy wniosek o rejestrację może złożyć każdy. 

W przypadku rejestracji domeny .fi na osobę indywidualną konieczne jest przesłanie dodatkowych danych do DomainMaker, takich jak data urodzenia oraz numer dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku rejestracji domeny na firmę konieczne jest podanie numeru NIP.

Transfer – Transferowane są tylko aktywne domeny. Ponieważ transfer domen .fi odbywa się bez odnowienia należy rozpocząć procedurę przynajmniej 10 dni przed wygaśnięciem domeny. Transfery realizowane są w czasie rzeczywistym. Transfer domen .fi odbywa się z użyciem authcode.

Restrykcje: BRAK